Kliknij, aby przejść do strony głównej WSG

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!”

Janusz Korczak  

OPIEKUN DZIENNY
OPIEKUN DZIENNY

Opiekun Dzienny jako forma opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach "UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO" WSG w ramach Projektu nr RPKP.08.04.03-04-0002/16 
pt.  OPIEKUN DZIENNY - PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA RODZICA. 

Informacja o uczestnikach projektu: 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych;

- osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Opieką w ramach projektu objęte są dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia do lat 3.

Okres realizacji opieki w ramach projektu: 

01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. 

 

Formularze i dokumenty do pobrania: 

Umowa o opiekę - pobierz 

Ankieta informacyjna o dziecku - pobierz 

Ankieta żywieniowa - pobierz 

Kontakt: 

tel.: 52 567 07 96 lub 510 265 200 

Płatność: 

Płatność, czyli czesne jest jednakowe w każdym miesiącu roku, niezależnie od przerw świątecznych czy dni ustawowo wolnych od pracy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Termin płatności upływa 10 - tego każdego miesiąca.
Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy: 

BANK ZACHODNI WBK S.A. ODDZIAŁ 1 W BYDGOSZCZY

Nr rachunku: 16 1090 1072 0000 0001 3424 0169

Tytuł przelewu: nazwa miesiąca za jaki regulowana jest płatność, imię i nazwisko dziecka oraz dopiskiem "Opiekun Dzienny"

 

Projekt współfinansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu “Maluch edycja 2015
Copyright 2010 Wyższa Szkoła Gospodarki Wszystkie prawa zastrzeżone